Wat vieren we met ‘Goede vrijdag’?

Wat vieren we ook alweer op ‘Goede Vrijdag?’

De verhalen uit de bijbel vertellen dat tussen Jezus’ laatste maaltijd en zijn dood aan het kruis van alles gebeurde. Na zijn laatste maaltijd met zijn vrienden besluit Jezus zich voor te bereiden op zijn dood door in de nacht naar een nabijgelegen tuin in de stad Jeruzalem te gaan. Daar neemt hij de tijd om te bidden. Een worsteling, zo vertelt een van de evangelisten. Jezus ziet zwaar op tegen de weg die hij moet gaan. Na zijn gevangenneming wordt hij voor de heersende Romeinse machthebbers van zijn tijd voorgeleid in een proces. Maar hoewel de Romeinen hem niet veroordelen, besluiten ze Jezus als voorbeeld te stellen. De religieuzen van zijn tijd krijgen een keuze voorgeschoteld. Jezus vrij of een moordenaar. De keuze wordt gemaakt. Niet het recht, maar de wil van het volk spreekt. 

Wat daarop volgt is een marteling, een gang naar de plaats van executie. Jezus wordt gehangen aan een kruis. Een gebruikelijke manier om mensen te doden in die tijd.

In het sterven van Jezus ontdekken christenen een weg om te gaan. De weg van het loslaten. Jezus was bereid om los te laten en aan God te geven. Dat is niet gemakkelijk. Ook voor Jezus was het een worsteling. Tot diep in de nacht was hij in gebed om zich klaar te maken voor wat ging komen. Het vroeg van Jezus absolute overgave.

Door dat vertrouwen in God maakte hij een weg vrij naar een nieuw bestaan. Het leven van Jezus was een ‘bevrijd en vrij leven’. Het lukte hem om los te komen van angst, egoïsme, bezit, druk om te presteren. Door je eigen leven toe te vertrouwen aan God leer je zelf ook echt vrij te worden. 

Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen. Maar wie het verliest zal het behouden – Lucas 17:33

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *